Текущи: Кариери

05 септември 2019

           Мобилност на служителите в държавната администрация по чл. 81а от ЗДС

 

05 септември 2019

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността младши експерт в отдел „Статистически анализи и прогнози в туризма“, дирекция „Туристическа политика“,

26 август 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

19 юли 2019

Резултати от проведения конкурс за длъжността „Главен експерт„ в отдел Стратеическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“, при Министерство на туризма, проведен на 16.07.2019г.

 

Страници