Актуално

Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г.

26 март 2015

Първата покана за набиране на проекто-предложения за INTERREG V-A Румъния - България стартира на 26 март 2015.
Приоритетните  оси, по които може да се кандидатства са ос 1, ос 2 и ос 3.

Страници

Subscribe to Актуално