Информация за допуснати кандидати до конкурса за длъжността директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“