Конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Методология“, дирекция „Управление на морските плажове“