Резултат от оценка на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка

10 май 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Механизми за устойчиво развитие на туристическата дестинация на база фокусирано привличане на чужди инвестиции“ на кандидатите в конкурса за длъжността директор на дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

Допускат се до защита на концепция следният кандидат:

Няма допуснат кандидат.

 

Не се допуска до защита на концепцията, следния кандидат:

Мариела Борисова Червенякова – получена оценка на концепцията 3.67

 

 

             

КРАСИМИРА НЕЧЕВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon