Резултат от оценка на концепцията на кандидатите в конкурса за длъжността „държавен експерт” в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, в Министерството на туризма – 1 щатна бройка.

23 април 2019

Резултат от оценка на концепцията на тема „Мерки и инициативи на Министерството на туризма на Република България, във връзка с членството на страната ни в Световната организация по туризъм към ООН“ на кандидатите в конкурса за длъжността „държавен експерт” в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, в Министерството на туризма – 1 щатна бройка.

 

Допускат се до защита на концепция следните кандидати:

  1. Марияна Стоянова Попова – 4.33

  2. Елвира Огнянова Мишева – 4.67

  3. Зорица Антонова Захариева – 4.00

 

Не се допускат до защита на концепцията, следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

Защита на концепцията ще се проведе на предварително обявената дата 24.04.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Успешно издържалите защитата на концепцията кандидати, следва да се явят на интервю на 24.04.2019 г. от 11:30 часа в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул.      „Съборна” № 1.

 

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon