Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до защита на концепция в конкурса за длъжността директор на дирекция „Програми и проекти в туризма“