Брекзит

08 август 2019

БРЕКЗИТ – ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Какво е Брекзит?

На 23 юни 2016 г. в Обединеното кралство се проведе референдум дали страната да остане в Европейския съюз или да го напусне (т.нар. „Брекзит“), който беше спечелен от гласувалите за оттегляне с 52 на 48 %. На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да напусне ЕС и по този начин официално задейства процедурата по оттегляне съгласно по член 50 от Договора за Европейския съюз.

Европейският съюз и Обединеното кралство все още не са уточнили условията, по които ще се случи оттеглянето, като съществуват два варианта – оттегляне на Обединеното кралство от ЕС със споразумение и без споразумение. При оттегляне със Споразумение ще има преходен период до края на 2020 г., при който Обединеното кралство ще спазва правото на ЕС. При оттегляне без Споразумение, т.нар. „твърд Брекзит“, Обединеното кралство ще спре да прилага правото на ЕС.  Информация с хронологията на преговорите между двете страни можете да откриете тук.

Позицията на Министерството на туризма на Република България относно излизането на Великобритания от ЕС.

Обединеното кралство е приоритетен туристически пазар и партньор на България. През 2018 г. приблизително 390 000 туристи от Великобритания са посетили страната ни, което е увеличение с над 15% спрямо 2017 г. Тази тенденция се запазва и през 2019 г., като през първото полугодие над 191 000 британски туристи са посетили България, което е увеличение от 17.8% спрямо същия период на 2018 г. Оттеглянето със Споразумение би осигурило необходимия преходен период за адаптация към бъдещите отношения. В същото време всички заинтересовани лица следва да бъдат подготвени и за варианта на „твърд Брекзит“.

Независимо от сценария или начина на оттегляна на ОК от ЕС, за туризма с най-голямо значение е дали ще настъпят формални усложнения при пътуванията на граждани на Великобритания в ЕС, свързани с попълване на документация – визи или друг тип документи. Министерството на туризма счита, че е важно да не настъпят оскъпявания на самолетните билети или резервациите за места за настаняване и при този сценарии.

От интерес на България е запазването на безпроблемното пътуване на туристи между Обединеното кралство и ЕС като цяло. Туристическият сектор както за България, така и за ЕС е ключов фактор за устойчив икономическия растеж.

Какво означава Брекзит със или без споразумение за туристическия сектор?

При оттегляне със Споразумение няма да настъпят съществени правни изменения за туристическия сектор до края на преходния период, тъй като британската страна ще спазва сегашните норми на правото на ЕС. При оттегляне без Споразумение се вземат мерки за повишаване на подготвеността за последствията.

Туристически посещения

Република България и Обединеното кралство са изразили своите позиции за туристически посещения до 90 дни да не бъдат изисквани визи. На ниво ЕС беше приет Регламент (ЕС) 2019/59, според който за британските граждани няма да бъдат въвеждани визи при посещения в ЕС за 90 дни в рамките на 180 дни в годината. Британската страна прие също ангажимент да не въвежда визи за краткосрочно пребиваване до три месеца за гражданите на ЕС с цел бизнес или туризъм. След оттеглянето влизането във Великобритания ще се осъществява, както до момента с валиден международен паспорт или лична карта.

Транспортни връзки

С цел осигуряването на транспортните връзки между ЕС и ОК, бяха приети няколко регламента на ниво ЕС за извънредни мерки. Те гарантират сухопътната свързаност до края на 2019 г. и въздушната свързаност до 30 март 2020 г., освен ако в този период не бъде договорено споразумение с британската страна, което да регулира трайно отношенията.

Бизнес отношения в областта на туризма

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без Споразумение, ще означава, че туристическите компании (туроператори, туристически агенти) от Великобритания няма да се ползват със същите привилегии, както държавите-членки на ЕС. Това означава, че британските туристически компании, които оперират на територията на ЕС, трябва да се съобразяват както с европейското законодателство, така и с националното законодателство на държавите членки в областта на туризма и търговските отношения. На реципрочна основа, същото би се отнасяло за туристически компании от ЕС, които оперират на територията на Обединеното кралство.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon