Участия на международни туристически изложения в чужбина през 2014 г., организирани от Министерство на икономиката и енергетиката

В изпълнение на Годишна програма за реклама за 2014 г. МИЕ организира участие на международни туристически изложения в чужбина за представяне на България като атрактивна туристическа дестинация. В програмата са включени участия на национални и информационни щандове, списък на които можете да намерите тук: