Контакти

Министерство на туризма

адрес: София, ул. Съборна №1

тел: 02/9046809

факс: 02/4470 899

БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

Индентификатор : IBAN - BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА :

(ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - гаранции за участие, договори, депозити и други)

Индентификатор : IBAN - BG52 BNBG 9661 3300 1171 03

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

Електронна поща:

e-mail: tourism@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

e-mail: edoc@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

Началник на политическия кабинет - Христо Кацаров

тел: 02/9046818; 02/9046819

Пресцентър

тел: 02/9046839; 02/9046840; 02/9046806

e-mail: press@tourism.government.bg

 

Дирекция „Туристическа политика”

тел: 02/9046 895 - Дежурна линия - 09:00 до 17:30 часа.

Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” 

тел: 02/9046 820

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

тел: 02/9046 837

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

тел: 02/9046 782

Дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма”

тел: 02/9046 848

Дирекция „Управление на морските плажове"

тел:  02/9046 813

Национален туристически информационен център

адрес: София, пл. Света Неделя № 1

тел:  02/ 933 58 21; 02/ 933 58 11

Телефон за нередности на морските плажове

тел: 02 90 46 833

e-mail: control@tourism.government.bg

Телефон за информация за руските туристи в България

тел: +359 700 20 991

Длъжностно лице по защита на данните в МТ

тел: 02 90 46 804

e-mail: dpo@tourism.government.bg