Единна система за туристическа информация

30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране в ЕСТИ

Уважаеми дами и господа,

От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.           

Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).

Достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация - реална среда

Стъпки за достъп, регистрация и вход в Единната система за туристическа информация.
Ръководства за податели на информация и потребители.

Тестова среда на ЕСТИ и СРН

26 юни 2019

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“ (ЕСТИ), Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата.

Subscribe to Единна система за туристическа информация