Заместник-министри

Ирена Георгиева

Ирена Георгиева е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност.

Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил.

От 2006 г. до назначаването й за заместник-министър на туризма е член на Управителния съвет на АБТТА  (Асоциация на българските туроператори и туристически агенти), а от 2009 до 2013  е председател на УС на асоциацията. 

Ирена Георгиева е също така признат международен специалист в туризма. От 2009 г. до встъпването й в длъжност като заместник-министър на туризма е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин президент. 

Владее руски, френски и английски език.

 

Милко Теофилов

Милко Теофилов работи към консултантска фирма за глобално управление в Германия от 7 години. Преди това той е бил на стаж в Даймлер, Сименс и IBM. Милко има опит в ръководене на програми за усъвършенстване на ефективността за крупни корпоративни клиенти, както и за частни капиталови инвеститори. Някои от последните му проекти включват:

 

  • Оперативно структурно преустройство на едно производствено предприятие на частна капиталова портфейлна компания във фармацевтичната промишленост за повишаване на печалбата преди олихвяване, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) с >25%;
  • Разработване на целеви оперативен модел (Target Operating Model) в бизнеса с резервни части за световен производител на вятърни турбини с цел определяне на потенциал на спестявания 60 mEUR чрез оптимизация на покупките и територията на присъствие;
  • Стратегия за продуктово портфолио с помощта на Big Data & Analytics за определяне на потенциала за увеличаване на маржа с две цифри за производител на специализирани химически продукти;
  • Преструктуриране на производствената организация и процесите на крупен европейски производител на въздухоплавателни средства;
  • Оптимизация на територията на присъствие за норвежка компания за доставка на химически вещества и техническо обслужване на плавателни съдове.

Милко Теофилов бе назначен за Заместник-министър на туризма на Република България през юли 2017 г. На тази длъжност той спомага за определянето и насърчаването на инвестиционни възможности за частните капиталови инвеститори и инвеститорите в рисков капитал. Той съдейства за подготовката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз от януари до юни 2018 г.

Зам.-министър Теофилов притежава диплома по промишлено инженерство, издадена от Института за технологии в Карлсруе, Германия, а свободното си време прекарва със семейството си в Мюнхен.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon